Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

N'

CÔNG TY TNHH Wili
Địa chỉ: 85/4F, Ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

'
© 2017 Giải pháp hóa đơn điện tử Einvoice phát triển bởi Thái Sơn